Lütfen Facebook grubumuzu beğenin,
En güncel bilgilere sahip olun...

Dalyan Tekne Turu (Ücret: 50 TL)

Tekne Turu Programı
Dalyan limanından hareket
Dalyan Çamur banyosu Kaplıcaları mola
Kaunos Kral mezarlarında  fotoğraf çekme

Kanal kenarındaki Restaurantta öğle yemeği molası
Kaunos Atik kentine yürüyüş
Dalyan kanalında tekne gezisi
Dalyan Iztuzu Plajında mola
Dalyan limanına Dönüş

Tekne turuna katılmak için lütfen burayı tıklayarak formu doldurunuz

 

Sözel ve Poster Bildiri Listesi

SÖZEL BİLDİRİLER
Sözel Bildiri Oturumu I 
  Adı Soyadı Başlık Kurum
S-01 Özgül Demir Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatı Sonrası Omuz Ağrısının Giderilmesinde Abartılı Litotomi Pozisyonunun Etkisi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
S-02 Bahar Candaş Ameliyatlarda Alet ve Malzeme Sayımı Yapılmasına İlişkin Durum Saptaması Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A. D.
S-03 Işıl Işık Andsoy Ameliyathane Çalışanlarında Kesici-Delici Aletlerle Yaralanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Karabük Üniversitesi
S-04 Nergiz Ter Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Vücut Sıvılarıyla Maruzıyet Ve Kesici/ Delici Alet Güvenliği Yönetim Uygulamaları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
S-05 Pınar Ongün Ameliyathane Çalışanlarının Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
S-06 Serap Karabaş Ameliyathanede Çalışan Cerrahi Ekibin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi İle İlgili Görüş Ve Deneyimlerinin Belirlenmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi
Sözel Bildiri Oturumu II 
  Adı Soyadı Başlık Kurum
S-07 Aysel Abbasoğlu Basınç Ülserli Bireylerin Yara İyileşme Süreci ve İyileşmeyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
S-08 Büşra Tıpırdamaz Ameliyat Sonrası Akut Ağrısı Olan Hastalarda Analjezik Tedavinin Hemodinamik Parametrelere Etkisi Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Aydın
S-09 Aynur Koyuncu Kardiyak Cerrahi Uygulanan Hastaların Uyanma Sürecinde İletişim Gereksinimleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi
S-10 Emine Gündaş Cerrahi Kliniklerinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Engellerin Ve Kolaylaştırıcı Faktörlerin Belirlenmesi Üniversite (Diyarbakır)
S-11 Arzu İlçe Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinin Enteral Beslenmeyle İlgili Kanıta Dayalı Uygulamalarının İncelenmesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu SYO, Hemşirelik Bölümü, BOLU
S-12 Tuluha Ayoğlu Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamaları/ Araştırma Sonuçlarını Bakım Girişimlerine Yansıtma Durumu İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Sözel Bildiri Oturumu III 
  Adı Soyadı Başlık Kurum
S-13 Hatice Merve Alptekin Cerrahi Servisinde Yatan Hastaların Spirometre Kullanımına İlşkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Trakya Üniversitesi
S-14 Burçin Irmak Cerrahi Kliniklerinde Hasta Ve Hasta Yakınlarının Dört Yapraklı Yonca Figürünü Bilme Durumları Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
S-15 Selda Rızalar Genel Cerrahi Servisinde Yatan Hastaların Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Açlık-Susuzluk Düzeyleri Ve Sürelerinin Belirlenmesi İstanbul Medipol Üniversitesi
S-16 Ayşe Gül Atay İkinci Kez Kalp Transplantasyonu Olan Bir Hastada Gordon'nun Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Başkent Üniversitesi Hastanesi, Ankara
S-17 Fadime Çelik Hemşirelerin, Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ve Görüşlerinin İncelenmesi Ekonomi Üniversitesi
S-18 Hatice Eda Yoltay Hemşirelerin Güncel Uygulamalar Konusundaki Deneyimlerinin İncelenmesi Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Sözel Bildiri Oturumu IV 
  Adı Soyadı Başlık Kurum
S-19 Saide Faydalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Simülasyon Deneyimi İle İlgili Öğrenci Görüşleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
S-20 Nurten Taşdemir Hemşirelik Öğrencilerinin Simüle Hastada Ameliyat Sonrası Ağrıyı Değerlendirme Becerilerinin İncelenmesi Bülent Ecevit Üniversitesi
S-21 Sema Koçaşlı Ameliyat Sonrası Ağrıya Yaklaşımın Nanda Hemşirelik Tanılarına Göre Değerlendirilmesi:Öğrenci Gözü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
S-22 Özlem Güvenir Özpekin Ameliyathane Hemşirelerinin Mesleki Profesyonelliklerinin İntraoperatif Bakım Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi
S-23 Gamze Kıvanç Ameliyat Öncesi Dönemdeki Hastaların Derin Solunum Egzersizi Eğitimi Alma Ve Uygulama Yönetiminin Belirlenmesi Kırklareli Devlet Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Ünitesi
S-24 Döndü Soyer Erdemir Ameliyathane Hemşiresinin Yetişmesinde Eğitimin Katkısını Anlamak M.S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğt. Ve Arş. Hastanesi
Sözel Bildiri Oturumu V 
  Adı Soyadı Başlık Kurum
S-25 İlker Yılmaz Transüretral Prostat Rezeksiyonu Olan Bireylerin Erektil Disfonksiyon ve Öz-Etkililik-Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
S-26 Yasemin Uslu Ameliyathanede İletişim; Sistemik Bir İnceleme Acıbadem Üniversitesi
S-27 Pakize Özyürek Cerrahi Hemşirelerinin Profesyonel Değer Algıları Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
S-28 Neslihan Söylemez Cerrahi Hemşireliğinde Öne Çıkan Tamamlayıcı Terapi Uygulamaları İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
S-29 Emel Yılmaz Ameliyat Öncesi Anksiyetenin Ameliyat Sonrası Konstipasyona Etkisi Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu
S-30 Yaprak Sarıgöl Ordin Çocukluk ve adölesan dönemde karaciğer nakli olmuş hastaların tedaviye uyumu, okul performansı, semptom ve depresyon düzeylerinin incelenmesi Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.